Nafukovací výplně Fill Air® se nafukují v místě použití. Kubický metr nafouknutých buněk ztratí při vyfouknutí 99,3 % svého objemu. Vyfouknuté buňky lze zaslat na kterékoliv pracoviště společnosti Sealed Air, kde bude tento odpad recyklován zpět na LDPE.

Recyklace balicích materiálů Fill-Air® a Rapid Fill®

Nafukovací obalové vycpávky Fill-Air® RF lze k opakovanému použití ručně znovu nafukovat pomocí slánek. Tašky Fill-Air®, Fill-Air® RF a Rapid Fill® lze recyklovat postupem popsaným dále.

Taška Fill-Air® RF

Tašky Fill-Air®

Při recyklaci materiálů Fill-Air®, Fill-Air® RF a Rapid Fill® postupujte takto:

Vyfoukněte sáčky (propíchnutím otvorů do sáčků) a sáčky smáčkněte naplocho.
Ploše smáčknutý materiál složte a umístěte ho do obálky nebo malé krabice odpovídající velikosti.
Na odesílanou obálku nebo krabici vylepte správné poštovné.
Obálku nebo krabici zašlete na adresu:

Sealed Air B.V.


Lindenhoutseweg 45
6545 AH Nijmegen
Tel: +31-24-3710111

Co se stane s materiálem Fill-Air® a Rapid Fill®, jakmile je doručen do recyklačního střediska?

Po přijetí materiálu bude rozemlet a znovu zpracován na pelety, takže ho lze použít k výrobě celé řady produktů počínaje pytli na odpad až po automobilové díly, které lze rovněž recyklovat.