Udržitelnost produktů ochranných obalů

Udržitelnost produktů ochranných obalů
Společnost Sealed Air je již více než 40 let čelním výrobcem ochranných obalů. Náš úspěch je přímým výsledkem naší schopnosti vyvážit naše možnosti s potřebami zákazníků týkajícími se obalů a s ekologickou odpovědností. Trvale usilujeme o zlepšování ekologického profilu našich výrobků, aniž bychom slevili z jejich výkonnosti.
Navštivte naše stránky o globálním občanství společnosti.