Jak fungují pěnové obaly Instapak Quick® RT

Ochranné pěnové obaly Instapak Quick® RT lze aktivovat přímo po vybalení a nevyžadují žádné další zařízení ani vybavení.

Ochranné pěnové obložení a vycpávky vytvoříte třemi jednoduchými kroky

Jak aktivovat vak & vytvořit vycpávku:
  • Stisknout!
    Tvrdě stiskněte oválnou součást "A", aby se prolomila pečeť.

  • Poklepat!
    Střídavě "poklepejte" patnáctkrát až dvacetkrát dozadu a dopředu na ovály "A" a "B".

  • Zabalit!
    Produkt uložte do nabývající pěny. Tento proces opakujte podle potřeby.

Než budete používat pěnové obaly Quick® RT, přečtěte si pozorně důležité informace o produktu poskytnuté v návodu k použití a v průvodních bezpečnostních listech (MSDS), které jsou vloženy do každé krabice.

Co je uvnitř?

Vaky Instapak Quick® RT obsahují uzavřené kapsy kapalných komponent Instapak®. Stiskem vaku, jak je znázorněno výše, se uzávěry vnitřních kapes prolomí a komponenty se smísí. Začnou vytvářet vysoce kvalitní, ochrannou pěnu Instapak®.

Objevte náš systém obalů Instapak Quick® RT

Specifikace výrobků, druhy a možnosti se mohou lišit podle závislosti na geografickém poloze. Viz na této stránce k vyhledávání výrobků ve Vašem regionu. Všimněte si prosím, že naše zboží nesmí být dále prodáno/exportováno/přepraveno subjektům/osobám, kterým to zakazují vývozní směrnice USA.