Příklady řešení pěnových obalů Instapak Quick® RT

Video ukázky
  • Horní a dolní obložení vycpávkami

  • Obložení velkých předmětů

  • Obložení více kusů v balení

  • Blokování a podpírání

Používání obalů Quick® RT

Pěnové obaly Instapak Quick® RT zajišťují skvělou ochranu křehkých výrobků o vysoké hodnotě. Chrání výrobky téměř libovolné velikosti, tvaru a hmotnosti.

Použití obalů Quick Tuff® RT

Tento těžší výrobek využívá obal Quick Tuff® RT pouze pro ochranu v rozích. Možnost volby použití této pěny o vyšší hustotě pouze v případě potřeby zvyšuje úroveň ochrany a současně minimalizuje použití nadměrného množství obalových materiálů.

Pro tento výrobek je nejlepším obalovým řešením použití kombinace

materiálu Quick Tuff® RT jako ukončovacího překrytí spolu s běžným materiálem Quick® RT tam, kde je větší plocha povrchu.

Objevte náš systém obalů Instapak Quick® RT

Specifikace výrobků, druhy a možnosti se mohou lišit podle závislosti na geografickém poloze. Viz na této stránce k vyhledávání výrobků ve Vašem regionu. Všimněte si prosím, že naše zboží nesmí být dále prodáno/exportováno/přepraveno subjektům/osobám, kterým to zakazují vývozní směrnice USA.