Systémy SpeedyPacker® Insight™ Systems

U velkoobjemových aplikací balení se nic nevyrovná našemu patentovanému systému SpeedyPacker® Insight™.

Všestranný a efektivní - systém můžete určit pro jednu balicí linku nebo může sloužit několika linkám v jednom systému.
Náš nový grafický displej umožňuje operátorovi vybírat optimální velikost sáčku a kombinaci sáčku s pěnou tak, aby výsledkem byla rychlá, bezpečná ochrana pro široké spektrum položek. Označit a přednastavit lze až 156 kombinací vycpávek.
Naše systémy SpeedyPacker® Insight™ mohou dodávat až 21 pěnou naplněných sáčků za minutu, čímž přinášejí maximální produktivitu a ochranu produktů dotykem jediného tlačítka. Oba naše modely s nastavitelnou výškou lavice a výškově nastavitelné podlahové modely mohou vyrábět tradiční balení s pěnou v sáčku i náš patentovaný systém průběžné trubice Continuous Foam Tubes (CFT).
Systém SpeedyPacker® Insight™ dodává hospodárné produkty s vynikajícími ochrannými vlastnostmi a prezentuje vaše produkty v atraktivním nepoškozeném obalu.

Objevte naše systémy pěnových obalů Instapak®

Specifikace výrobků, druhy a možnosti se mohou lišit podle závislosti na geografickém poloze. Viz na této stránce k vyhledávání výrobků ve Vašem regionu. Všimněte si prosím, že naše zboží nesmí být dále prodáno/exportováno/přepraveno subjektům/osobám, kterým to zakazují vývozní směrnice USA.