Udržitelnost s polyetylenovou (PE) pěnou od společnosti Sealed Air
Naším závazkem je zvyšovat udržitelnost zlepšováním výkonu našich polyetylenových pěnových produktů při nižším využívání přírodních zdrojů při výrobě na základě zvyšování recyklovaného obsahu. Naše PE pěny jsou klasifikovány jako materiál #4 PE nízké hustoty (LDPE) a mohou být recyklovány v recyklačních systémech LDPE .

Polyetylenová pěna společnosti Sealed Air

Skupina polyetylenových pěn společnosti Sealed Air nabízí široký sortiment pěn od polyetylenových desek po tenký polyetylen v rolích. Naše polyetylenové pěny lze používat na výplně, zajištění na místě a uchycení nebo na ochranu povrchů. Mezi naše značky polyetylenových pěn patří:
Deska Ethafoam®
Laminovaná deska Stratocell®
Pěny Cellu-Cushion® v rolích/vrstvách
Tenké pěny a laminované pěny Cell-Aire®

Seznamte se s naší nabídkou polyetylenové pěny

Specifikace výrobků, druhy a možnosti se mohou lišit podle závislosti na geografickém poloze. Viz na této stránce k vyhledávání výrobků ve Vašem regionu. Všimněte si prosím, že naše zboží nesmí být dále prodáno/exportováno/přepraveno subjektům/osobám, kterým to zakazují vývozní směrnice USA.