Udržitelnost s polyetylenovou (PE) pěnou od společnosti Sealed Air
Naším závazkem je zvyšovat udržitelnost zlepšováním výkonu našich polyetylenových pěnových produktů při nižším využívání přírodních zdrojů při výrobě na základě zvyšování recyklovaného obsahu. Naše PE pěny jsou klasifikovány jako materiál #4 PE nízké hustoty (LDPE) a mohou být recyklovány v recyklačních systémech LDPE .

Pěny Ethafoam® s recyklovaným obsahem

Společnost Sealed Air nabízí ekologickou variantu pěnové desky Ethafoam® pro zákazníky, kteří chtějí spojit výkon se závazkem k životnímu prostředí.

Pěna Ethafoam® MRC

Pěna s maximálně recyklovaným obsahem

Tento produkt je vyroben s minimálně 100% obsahem recyklované pryskyřice vzniklé při výrobním procesu.

Pěna Ethafoam® HRC

Pěna s vysoce recyklovaným obsahem

Tento produkt je vyroben s minimálně 65% obsahem recyklované pryskyřice vzniklé při výrobním procesu.

Centra návrhu obalů

S více než 30 centry návrhu obalů po celém světě jsou poradci v oblasti obalů společnosti Sealed Air’ připraveni spolupracovat s vámi na vývoji obalového řešení, které je správné pro váš produkt. Kontaktujte ještě dnes jednoho z našich odborníků na obaly.

Seznamte se s naší nabídkou polyetylenové pěny Ethafoam®

Specifikace výrobků, druhy a možnosti se mohou lišit podle závislosti na geografickém poloze. Viz na této stránce k vyhledávání výrobků ve Vašem regionu. Všimněte si prosím, že naše zboží nesmí být dále prodáno/exportováno/přepraveno subjektům/osobám, kterým to zakazují vývozní směrnice USA.